nau industrial

Projectes, Programes i Estudis, de pedreres i mines.

nau industrial

Projecte d'activitat d'un magatzem a Rubí

Projecte d'espectacle extraordinari del XXVII Festival Castell de Peralada

Projecte d'espectacle

Peritatge d'un accident causat amb explosius

Projecte d'activitat d'un caravàning

Projecte d'obres i d'activitat

Projecte d'Aprofitament de l'aigua

Projecte d'implantació

Informe Pericial d'un accident laboral

Projecte de Voladura

Estudi d'Impacte Ambiental i Integració

Projecte d`Explotació

Projecte d'Explotació, Programa de Restauració

Projecte d'Explotació “El Solà”

Projecte d'Explotació, Programa de Restauració