E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

  Catala | Castellano
 • photo

  Carbó Enginyers participa en la investigació, divulgació i la docència de l’activitat dels seus clients, per promoure en la societat els conceptes de compatibilitat i SOSTENIBILITAT ENTRE L’ACTIVITAT HUMANA I EL MEDI AMBIENT.

 • photo

  Carbó Enginyers, té com objectiu ser una de les enginyeries i consultories tècniques de referència en la mineria, l’obra civil i la industria. Propòsit que es va assolint progressivament amb esforç i dedicació.

 • photo

  Carbó Enginyers, ofereix la màxima implicació en totes les fases del projecte, des de la idea (estudi d’alternatives, definició d’objectius, mesures preventives,...), passant pel disseny i execució, fins al desenvolupament i revisió (seguiment, auditoria, avaluació), completant el cicle, per GARANTIR NO NOMÉS L’ÈXIT SINÓ TAMBÉ LA VIABILITAT I CONTINUITAT.

 • photo

  Carbó Enginyers busca la màxima integració ambiental i social dels projectes.

 • photo

  La capacitat tècnica de Carbó Enginyers ens ha permès participar en projectes com la construcció de l’estació del TAV a Girona, túnel del TAV del Pertús, ampliació de l’autopista AP7 per Girona, entre d’altres d’entitat similar.

Carbó Enginyers és una empresa especialitzada amb una àmplia experiència assolida en base al treball ben fet i constant des de l'any 2.002. 

D’ençà l’any 2002, CARBÓ ENGINYERS ofereix serveis tècnics especialitzats, desenvolupant estudis i projectes en l’àmbit de, l’enginyeria minera, civil, ambiental, de l’aigua i topogràfica, la seguretat laboral, així com direccions facultatives, d’obra, de restauracions paisatgístiques y ambientals, coordinacions de seguretat, a més d’oferir servies de consultoria en sistemes de gestió, formació, peritatges i taxacions. 

CARBÓ ENGINYERS es conscient de que el Client és el primer i la seva satisfacció una de les nostres màximes. Per això es indispensable identificar i complir amb les seves expectatives, així com els requisits legals dins de l’àmbit de la qualitat, la seguretat laboral y la gestió ambiental. En definitiva, amb el treball ben fet i rigorós, propi d’una empresa en la que s’hi pot confiar.

Ultims treballs
Ultimes novetats