E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

  Català | Castellano

Enginyeria topografica

CarbóEnginyers disposa d'un servei complet de topografia per tal de poder oferir els serveis topogràfics necessaris per servir de base als projectes de mines o civils que es desenvolupen en l'actualitat.

Treballs topogràfics.

photo
 • Aixecaments topogràfics a qualsevol escala i d'edificacions.
 • Amidaments i certificacions de volums d'obra i superfícies de parcel•les i finques.
 • Assistència tècnica.
 • Replanteig d'obres i edificacions.
 • Cubicacions.
 • Treballs cartogràfics.
 • Obtenció de cartografia bàsica, temàtica i de grans extensions per aplicacions de enginyeria minera, civil, urbanística, mediambiental i d'ordenació territorial.
 • Treballs fotogramètrics.
 • Vols fotogramètrics.
 • Suports fotogramètrics.
 • Restitució fotogramètrica.
 • photo
 • Ortofotografia.
 • Elaboració i tractament de models digitals del terreny.
 • Treballs gràfics
 • Recreació virtual en 3D
 • Videos en 3D
 • Fotomuntatges