E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

    Catala | Castellano

Oxfam Interm├│n Trailwalker 2012

6/5/12

Carbó Enginyers, d’acord amb la seva Responsabilitat Social Corporativa, va ser una de les 250 empreses i organitzacions que han donar suport econòmic als equips que varen participar a la 2ª edició del Oxfam Intermón Trailwalker 2012. Concretament va col·laborar amb l’equip TRAMUNTANA.

Enllaç notícies originals:

1 http://www.oxfamintermon.org/ca/sala-de-prensa/nota-de-prensa/270-equips-dels-287-que-van-iniciar-lintermon-oxfam-trailwalker-van-co

2 http://www.oxfamintermon.org/es/empresas/noticia/250-empresas-han-contribuido-al-exito-del-intermon-oxfam-trailwalker