Carbó Enginyers ofereix un ampli ventall de solucions tècniques associades a problemàtiques fluvials, com inundacions, afeccions, riscos, dimensionaments d'obres de fàbrica, xarxes de sanejament, pluvials, basses de laminació, etc.

Treballs administratius i/o de gabinet.

 • Elaboració d'estudis i informes tècnics.
  • Memòries tècniques valorades.
  • Avantprojectes.
 • Enginyeria de l'aigua.
  • Elaboració d'estudis hidrològics de conques fluvials.
  • Elaboració d'estudis hidràulics unidimensionals de cursos d'aigua afectats per la millora i/o implantació de noves infraestructures (urbanitzacions, ponts, guals, etc).
  • Estudis d'inundabilitat de cursos fluvials per l'obtenció de cabals, calats i velocitats, recolzats amb tecnologia SIG/GIS (Sistemes d'informació geogràfica).
  • Elaboració d'estudis per la millora de les condicions de desguàs dels cursos fluvials.
  • Redacció de projectes d'endegaments i canalitzacions de cursos fluvials.
  • Anàlisi de les xarxes de sanejament d'aigües residuals i de plujanes de nuclis urbans. Diagnosi de les problemàtiques detectades i pla d'actuacions per l'optimització de la xarxa.
 • Treballs de camp.
 • Direcció facultativa.
 • Assistència tècnica.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Enginyeria de Mines

Oferim suport per l'ampli ventall de treballs relacionats amb la mineria com la redacció de projectes, direccions facultatives, plans de labors, etc.

Veure més

Enginyeria civil

Oferim solucions tècniques completes per al desenvolupament d'informes, estudis, projectes, direccions tècniques d'obra civil entre d'altres aspectes.

Veure més

Enginyeria topogràfica

Disposem d'un servei complet de topografia per tal de poder oferir els serveis topogràfics necessaris per servir de base als projectes de mines o civils.

Veure més

Enginyeria de l`aigua

Oferim un ampli ventall de solucions tècniques associades a problemàtiques fluvials, com inundacions, afeccions, riscos, dimensionaments d'obres de fàbrica,
etc...

Veure més

Enginyeria ambiental

Estudis, projectes, informes de restauració, d'avaluació d'impacte mediambiental i paisatgístics, així com assesorament a les empreses par tal d'adaptar i legalitzar les seves instal·lacions.

Veure més

Consultoria

S’ofereixen serveis de consultoria pel disseny i implantació de sistemes de gestió, certificació de producte i també formació específica sectorial. Un gran nombre d'empreses ja disposen de sistemes de gestió certificats.

Veure més

Últims treballs

Ultimes novetats

L`Empresa

CARBÓ ENGINYERS creu en la qualitat i l’excel·lència del servei, fomentant la qualitat de la nostra activitat, la seguretat i la salut de les persones, i la protecció del medi ambient.

On estem?

Av. Salvador dalí, 19-A, local 1
17600 Figueres, Girona
España

Contacte

+34 972 671 128
+34 652 951 580

Atenció! Aquest lloc té validesa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto