E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

  Català | Castellano

Enginyeria ambiental

photo

CarbóEnginyers ofereix la realització d'estudis, projectes i informes de restauració, d'avaluació d'impacte mediambiental i paisatgístics, així com assessorament a les empreses par tal d'adaptar i legalitzar les seves instal•lacions a la llei IIAA d'intervenció integral de l'administració ambiental, així com en els controls realitzats per entitats ambientals de control (EACs).

Treballs administratius i/o de gabinet.

 • Elaboració d'estudis i informes mediambientals.
  • Estudis d'impacte ambiental.
  • Estudis d'impacte i integració paisatgística.
  • Programes de restauració.
 • Utilització de sistemes d'informació geogràfica (SIG/GIS) per la realització de:
  • Estudis d'impacte acústic.
  • Estudis d'impacte visual.
 • Redacció projectes de recuperació mediambiental d'entorns degradats.
 • Recreació virtual (3D) de processos de restauració d'entorns degradats per facilitar tramitacions administratives.
 • Acreditació i projectes de gestors de residus..
 • Redacció de projectes de legalització d'activitats i/o adequació d’aquestes a la normativa legal vigent.
 • Assessorament als controls ambientals realitzats per entitats ambientals de control (EAC).
 • Ordenació del territori en base riscos natural.
 • Treballs de camp.
 • Direcció facultativa.
 • Assistència tècnica.
 • Coordinació de seguretat i salut.